• Tại sao phải kem tản nhiệt lại quan trọng tới vậy?

  • Các phương pháp bôi kem:

  • Delid Cpu 7700k

https://www.youtube.com/watch?v=uGSF2mIzSxA&t=547s

  • Cách bôi kem liquid

  • Test kem tản nhiệt nào tốt nhất 2017

  • Cpu sau khi Delid so sánh kem stock vs kem hãng thứ 3 vs kem liquid

  • Delid Skylake X